Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar

Utförande

Ligg på mage på bänken, fatta hantlarna och håll dem i vågrätt läge framför huvudet. Börja nu pendla upp och ner med rörelser omkring 50 cm för varje arm.

Syfte/Effekt

Bra uthållig styrkeövning för axlarna (M. deltoideus, främre och mellersta del).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar