Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar

Utförande

Stå upp med framåtlutad överkropp, lätt böjda ben och med överarmarna vågrätt ut från kroppen med en hantel i vardera handen. Jobba med låsta överarmar upp och ner med underarmarna.

Syfte/Effekt

Styrka för axlarnas utåtrotatorer; M. teres minor och M. supraspinatus.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar