Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar

Utförande

Fäst bandets ena ände över huvudhöjd i stolpe eller liknande. Fatta bandets andra ände med ena handen. Ställ dig mot bandet och dra armen bakåt.

Tänk på att ha armen sträckt under övningens gång.

Syfte/Effekt

Styrka för deltamuskeln (M. deltoideus, främre del) och kappmuskeln (M. trapezius).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar