Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar

Utförande

Ställ dig med fötterna mitt på bandet och fatta bandets handtag med händerna. Lyft nu armarna utåt sidan från kroppen.

För att få större motstånd kan du placera mer av bandet mellan fötterna.

Syfte/Effekt

Styrka för deltamuskeln (M. deltoideus, mellersta del).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar