Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Övriga redskap

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar
  2. övre rygg
  3. triceps

Utförande

Ställ in ringarna efter svårighetsgrad - ju lägre desto tyngre blir det. Fatta tag i ringarna och håll armarna utåt sidan. Fall nu bakåt tills armarna är riktade rakt fram och dra dig uppåt dra armarna bakåt och utåt sidan.

 

Syfte/Effekt

Styrka för deltamuskelns bakre del (M. deltoideus) och för kappmuskelns nedre del (M. trapezius).

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar