Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar

Utförande

Ligg med sidan av kroppen på en bänk som lutar ca 35 grader och börja med armen bakom ryggen och lyft sedan hanteln med rak arm uppåt.

Syfte/Effekt

Styrka för axlarna (M. deltoideus) och M. supraspinatus.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar