Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar

Utförande

Fäst bandet i midjehöjd i stolpe eller dylikt. Fatta bandets båda handtag med ena handen och ställ dig med sidan av kroppen mot bandet. Håll överarmen låst längs kroppen och rotera in armen med underarmen i horisontalt läge.

Syfte/Effekt

Styrka för armens inåtrotatorer (M. teres major, M. subscaspilaris, M. pectoralis major och M. coracobrachialis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar