Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar

Utförande

Fäst bandet i axelhöjd i stolpe eller dylikt. Fatta bandets båda handtag med ena handen och ställ dig mot bandet. Håll överarmen i horisontalt läge och rotera ut armen med underarmen pekandes uppåt.

Syfte/Effekt

Styrka för armens utåtrotatorer (M. teres minor, M. infraspinatus och M. supraspinatus.

Lämpar sig för idrottare som jobbar med armen i detta höga läge, exempelvis tennisspelare, volleybollsspelare och spjutkastare.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar