Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar
  2. bröst
  3. biceps

Utförande

Ställ in kabelfästena på det lägsta hacket. Fatta tag i respektive kabelhandtag och ställ dig upp framför framför apparaten vänd bort från apparaten. Lägg kroppstyngden på främre benet för att få stabilitet. Lyft nu armarna nära kroppen upp framför kroppen med lätt böjda armar.

TIPS! Ju mer framåt du lutar med överkroppen, desto mer aktiveras axlarna och tvärtom.

Syfte/Effekt

Styrka för deltamuskeln (M. deltoideus, främre och mellersta del) och bröstmuskeln (M. pectoralis major). Även isometrisk styrka för överarmsböjaren (M. biceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar