Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar
  2. övre rygg

Utförande

Ställ dig med fötterna mitt på bandet med lätt böjda ben och fatta bandets handtag med händerna. Böj dig framåt med rak rygg och lyft därefter armarna utåt sidan från kroppen.

För att få större motstånd kan du placera mer av bandet mellan fötterna.

Syfte/Effekt

Styrka för deltamuskeln (M. deltoideus, bakre del) och för kappmuskeln (M. trapezius).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar