Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar
  2. triceps
  3. bröst

Utförande

Sätt dig på bänk i Smith-maskin. Ställ in stången så att den börjar vid bröstet utan att du behöver böja ryggen bakåt. Pressa nu upp stången och håll emot på nervägen.

Syfte/Effekt

Styrka för axlarna (M. deltoideus, främre del), överarmssträckaren (M. triceps brachii) samt bröstmuskeln (M. pectoralis major, övre del).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar