Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. nedre rygg
  2. övre rygg
  3. rumpa/säte

Utförande

Ligg på mage mot varandra med ca en halvmeter mellan huvudena. Lyft nu upp ryggarna från marken och ligg kvar i denna position. Försök nu slå på kompisens händer samtidigt som du skall försöka att undvika att bli träffad av kompisen. Försten till ett visst antal träffar vinner, vilket innebär vila.

Syfte/Effekt

Isometrisk styrka för de raka ryggmusklerna (M. erector spinae), övre rygg (M. trapezius, M. rhomboideus) och rumpan (M. gluteus maximus och M. gluteus medius).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen nedre rygg