Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. biceps
  2. triceps

Utförande

Person A fattar ett rep eller dylikt med båda händer. Person B fattar samma rep med båda händer under A:s händer. A lyfter nu repet uppåt (bicepscurls) samtidigt som B håller emot. Därefter pressar B repet nedåt (tricepspress) samtidigt som A håller emot.

 

Syfte/Effekt

Styrka för överarmsböjaren (M. biceps brachii) och överarmssträckaren (M. triceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen biceps