Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. biceps
  2. underarmar

Utförande

Fäst en stång i det övre fästet av en dragapparat. Lås överarmarna i jämnhöjd med huvudet och kontrahera biceps så att underarmarna söker sig bakom huvudet.

Syfte/Effekt

Tränar den övre delen av överarmsböjaren (M. biceps brachii). även M. brachialis och underarmsblöjarna (isometriskt)

Fler övningar som också tränar muskelgruppen biceps