Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. biceps
  2. underarmar

Utförande

Ställ dig mitten av en cable-crossapparat och fatta ett handtag med varje hand. Handtagen skall sitta fast i apparatens övre del. Dra nu underarmarna mot huvudet utan att röra på överarmarna.

Syfte/Effekt

Styrka för överarmsböjarna (M. biceps brachii, övre del, M. brachialis) och isometrisk styrka för underarmsböjarna.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen biceps