Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. biceps
  2. underarmar

Utförande

Stå upp och fatta en stång som är fäst i dragapparatens nedre fäste. Spänn bålen och böj underarmen genom att kontrahera biceps utan att röra på överarmarna.

Syfte/Effekt

Styrka för överarmsböjarna (M. biceps brachii, M. brachialis) och isometrisk styrka för underarmsböjarna.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen biceps