Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. biceps

Utförande

Ställ dig med kroppen snett emot viktmagasinet med benen brett isär för stabil position. Fatta kabelhandtaget med den arm som befinner sig längst ifrån viktmagasinet. Lås nu överarmen i det sträckta läget och hjälp gärna till med andra armen att hålla detta läge. Böj nu underarmen in mot kroppen.

Tänk på att inte röra på överarmen, utan att låsa denna i ett och samma läge.

Syfte/Effekt

Styrka för överarmsböjarna (M. biceps brachii och M. brachialis) i muskelns innerläge.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen biceps