Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. raka magmusklerna
  3. höftböjarna

Utförande

Sätt dig i situpsbänken. Luta dig sedan bak med stången på axlarna så långt du kan och lås överkroppen i detta läge genom att kontrahera de inre och yttre magmusklerna. Börja nu rotera i detta läge.

Syfte/Effekt

Isometrisk styrka för den raka- och inre sneda magmuskeln (M. rectus abdominis och M. obliiqus internus abdominis) och styrka för den yttre sneda magmuskeln (M. obliiqus externus abdominis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna