Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. insida lår

Utförande

Sätt dig i maskinen och pressa ihop benen och håll emot på tillbakavägen.

Syfte/Effekt

Styrka för insida lår (M. adductor magnus, M. adduktor longus, M. adduktor brevis, M. pectineus och M. gracilis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen insida lår