Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. insida lår
  2. höftböjarna
  3. rumpa/säte

Utförande

Sitt på rumpan mot varandra med böjda ben. Person A lägger sina ben innanför B:s ben. A pressar sedan benen utåt (utsida benpress) samtidigt som B håller emot. B pressar sedan sina ben inåt (insida benpress) samtidigt som A håller emot.

Syfte/Effekt

Styrka för insida lår (M. adductor longus, M. adductor magnus, M. gracilis och M. pectineus) och för benens abduktorer (M. tensor fasciae latae och M. gluteus medius).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen insida lår