Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. insida lår
  2. sneda magmusklerna

Utförande

Person A ligger på sidan och person B håller i foten på A:s översta ben vid maghöjd. A:s enda kontakt med marken är via underarmen. övningen går till så att A lyfter sitt undre ben upp till och förbi det översta benet så att insidorna tränas.

Syfte/Effekt

Styrka för insida lår (M. adductor magnus, M. adduktor longus, M. adduktor brevis, M. pectineus och M. gracilis) och för de yttre sneda magmusklerna (M. obliiqus externus abdominis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen insida lår