Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Övriga redskap

Aktiverade muskelgrupper

  1. insida lår

Utförande

Placera ringarnas rep långt ifrån varandra. Börja sedan med att sätta ena foten i ringen. Ta tag i repen med händerna och sätt nu i andra foten. Håll i repen med händerna samtidigt som du går i isär i split. När du har nått ditt maxläge drar du sedan dig tillbaka till utgångspositionen genom att kontrahera adduktorerna.

Vill du ha högre belastning kan du sätta på dig ett viktbälte.

Syfte/Effekt

Styrka och rörlighet för benens adduktorer (M. adductor magnus, longus och brevis, M. gracilis och M. pectineus).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen insida lår