Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. insida lår

Utförande

Ställ in maskinens pendelarm så att den pekar på 15 min över 12. Placera ena benets insida mot pendelarmens kudde och pendla benet in mot mitten och förbi det passiva benet.

Syfte/Effekt

Styrka för insida lår (M. adductor longus, magnus, brevis samt M. pectineus och M. gracilis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen insida lår