Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. insida lår

Utförande

Fäst ena änden av bandet i stolpe eller liknande och den andra änden runt din ena vrist. Håll fast i ett räcke eller dylikt med ena handen. Stå med kroppen med det benet närmast bandets fästpunkt. För nu benet inåt och förbi det andra.

Syfte/Effekt

Styrka för adduktorerna (M. adductor magnus + longus + brevis) samt M. pectineus och M. gracilis.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen insida lår