Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Pilatesboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. insida lår
  2. sneda magmusklerna

Utförande

Ligg på sidan på underarmen och med det övre benets fot på bollen. Lyft nu upp kroppen och pendla med det nedre benet upp och förbi det övre benet.

Syfte/Effekt

Styrka för insida lår (M. adductor magnus, M. adductor longus, M. adductor brevis, M. gracilis och M. pectineus) och för den yttre sneda magmuskeln (M. obliiqus externus abdominis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen insida lår