Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. insida lår

Utförande

Person A ligger ned på rygg med benen sträckta och pekandes rätt upp i luften. Person B ska nu pressa A:s ben åt sidan samtidigt som A håller emot. Väl i bottenläget pressar A ihop sina ben samtidigt som B utgör ett motstånd.

 

Syfte/Effekt

Styrka för benens adduktorer (M. adductor longus + magnus + brevis, M. pectineus och M. gracilis).

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen insida lår