Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. insida lår

Utförande

Sätt en fotmanchett på ena vristen och fäst den i viktmagasinets nedre fäste. Ställ dig i mitten av viktmagasinen på det andra benet och dra benet med fotmanchetten på in mot och förbi det ben som har kontakt i marken.

Syfte/Effekt

Styrka för insida lår (M. adductor magnus, M. adductor longus, M. adductor brevis, M. gracilis och M. pectineus).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen insida lår