Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. bröst

Utförande

Fäst bandet i huvudhöjd och fatta handtagen med händerna. Ställ dig med ena benet framför det andra med ryggen mot bandet. Luta en aning framåt med överkroppen och för de sträckta armarna framåt och inåt framför kroppen.

Syfte/Effekt

Styrka för bröstmuskeln (M. pectoralis major).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen bröst