Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. bröst
  2. triceps

Utförande

Stå i skottkärreställning, dvs. med magen ner på raka armar och låt kompisen hålla dina ben. Spänn upp bålen så att du är rak i kroppen och hoppa sedan framåt genom att göra kraftfulla armböjningar.

Syfte/Effekt

Styrka för bröstmusklerna (M. pectoralis major), överarmssträckaren (M. triceps brachii) och deltamuskeln (M. deltoideus, främre del).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen bröst