Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. hals/nacke

Utförande

Sitt på bänk eller stå upp. Sänk huvudet, fatta händerna på bakhuvudet och lyft huvudet uppåt/bakåt samtidigt som du skapar ett motstånd med armarna. Tänk på att även hålla emot under den excentriska fasen.

Syfte/Effekt

Styrka för nackmusklerna (M. trapezius, M. spinialis capitis och M. splenius capitis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen hals/nacke