Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Övriga redskap

Aktiverade muskelgrupper

  1. hals/nacke

Utförande

Fäst lämplig viktskiva på nackhuvans kedja och sätt den på ditt huvud med kedjan bakom ryggen. Ställ dig stadigt lätt bakåtlutad med böjda ben. Sänk nu bak huvudet och lyft upp huvudet med hjälp av halsmuskulaturen.

Tänk på att genomföra denna övning med lätt vikt. Känns det obehagligt är det förmodligen för tungt.

Syfte/Effekt

Styrka för halsmusklerna (M. sternocleidomastoideus, M. omohyoideus och M. sternohyoideus).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen hals/nacke