Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. hals/nacke

Utförande

Person A ligger ner på rygg och försöker föra hakan mot bröstkorgen samtidigt som person B utgör ett motstånd genom att pressa mot A:s panna.

Syfte/Effekt

Styrka för halsmuskulaturen (M. sternocleidomastoideus, M. sternohyoideus och M. omohyoideus).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen hals/nacke