Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Övriga redskap

Aktiverade muskelgrupper

  1. hals/nacke

Utförande

Koppla fast lämplig viktskiva på nackhuvans kedja och sätt den på huvudet. Ställ dig lätt framåt böjd med lätt böjda ben. Lyft nu huvudet uppåt och håll emot på nervägen.

Tänk på att nacken skall vara i linje med resten av ryggen i det uppresta läget.

Syfte/Effekt

Styrka för nackmuskulaturen (M. trapezius, M. spinialis capitis och M. splenius capitis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen hals/nacke