Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. hals/nacke

Utförande

Sätt på bänk eller stå upp. Luta huvudet bakåt, sätt handflatorna mot hakan och sänk huvudet framåt så långt det går samtidigt som du utgör ett motstånd via armarna.

Syfte/Effekt

Styrka för halsmusklerna (M. sternocleidomastoideus, M. omohyoideus och M. sternohyoideus).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen hals/nacke