Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Övriga redskap

Aktiverade muskelgrupper

  1. hals/nacke

Utförande

Fäst nackhuvan i kabeln. Ställ dig ca metern från magasinet och lyft huvudet. Sänk huvudet därefter kontrollerat ner innan nästan lyft påbörjas.

Syfte/Effekt

Styrka för naclmuskulaturen (M. trapezius, M. splenus capitis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen hals/nacke