Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. bröst
  2. biceps

Utförande

Ställ en snedbänk (ca 35-45 graders lutning) mellan kabelmagasinen. Fäst kabelhandtagen i de nedre fästena. Greppa vardera handtag, lägg dig på bänken och lyft armarna ovanför bröstet med en konstant lätt böjning.

Syfte/Effekt

Styrka för stora bröstmuskeln (M. pectoralis major övre del) samt isometrisk styrka för överarmsböjaren (M. biceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen bröst