2010-01-18

Nu har arkivet utökats med 38 nya övningar. Många funktionella övningar på ett ben eller en arm och som involverar rörelser i flera leder i kroppen samtidigt.


Nu har vi utökat vårt övningsarkiv med ytterligare 38 st övningar. Många av dessa övningar är funktionella, dvs. att de sker på ett ben eller en arm i taget och som involverar rörelser i flera leder i kroppen samtidigt. Många av dessa funktionella övningar lämpar sig bra för de flesta idrotter, där momenten ofta sker på ett ben och där rörelsemönstren är diagonala. Sammanlagt finns nu 638 övningar - alla med video, övningsbeskrivning och syfte. 

38 nya övningar