Vilka muskler har vi på kroppen egentligen vad har de för funktioner? Här kan du ta reda på vad de största musklerna heter, både på svenska och på latin, och vad de har för funktion.

I tabellen nedan ser du de viktigaste musklerna som ingår i kroppens rörelseapparat. När det gäller musklernas funktion, används de anatomiska termerna för rörelser. Om dessa kan du läsa mer i artikeln Kroppens rörelser. Om du vill veta var på kroppen en viss muskel sitter, kan du kolla på vår muskelplansch. Där hittar du de flesta av musklerna i tabellen. Varje muskels funktion exemplifieras också med en av våra övningar. Om du klickar på övningsnamnet så ser du filmklippet på övningen.

Muskler som har urprung på skulderblad och som fäster på överarm

M. SupraspinatusMuskeln ovanför skulderbladsåsenAbducerar armen. Se övningen Axellyft åt sidan i kabelmaskin.
M. Teres majorStora runda muskelnAdducerar samt inåtroterar armen. Se övningen Rotatorcuffsdrag...
M. InfraspinatusMuskeln under skulderbladsåsenUtåtroterar armen. Se övningen Rotatorcuffsdrag...
M. Teres minorLilla runda muskelnUtåtroterar armen. Se övningen Rotatorcuffsdrag...
M. SubscaspilarisMuskeln på skulderbladets framsidaInåtroterar armen. Se övningen Rotatorcuffsdrag...

Muskler som har ursprung på bål och som fäster på skulderblad

M. Levator scapulaeSkulderbladshöjarenEleverar skulderbladet. Se övningen Shrugs.
M. Rhomboideus major och minorStora och lilla rutmuskelnEleverar och inåtroterar skulderbladet. Se övningen Roddrag i maskin.
M. TrapeziusKappmuskelnAdducerar, eleverar och utåtroterar skulderbladet. Vrider huvudet samt böjer nacken bakåt. Se övningen Shrugs.
M. Serratus anteriorFrämre sågtandade muskelnStabiliserar skulderbladet exempelvis vid övningen Plankan.

Muskler som har ursprung på bål och som fäster på arm

M. Pectoralis majorStora bröstmuskelnAdducerar och inåtroterar armen. Drar från alla lägen in armen framför bröstet. Se övningen Flyes med hantlar...
M. DeltoideusDeltamuskelnAbducerar, flekterar och extenderar armen. Se övningen Axellyft åt sidan...
M. Latissimus dorsiBreda ryggmuskelnBakåtpendlar samt inåtroterar armen. Se övningen Lats-drag i...
M. Pectoralis minorLilla bröstmuskelnDepression av skulderbladet. Se övningen Depressions-dips.
M. Coracobrachialis-Adducerar och inåtroterar armen. Se övningen Rotationspullover med...

Muskler som passerar axel- och armbågsled

M. Biceps brachiiTvåhövdade armmuskelnFlekterar och supinerar i armbågsleden. Flekterar i axelleden. Se övningen Bicepscurls i maskin.
M. Triceps brachiiTrehövdade armmuskelnExtenderar i armbågen och bakåtpendlar överarmen samt spänner i ledkapseln så att den ej kläms i leden. Se övningen Tricepspress på bänk...

Muskler som enbart passerar armbågsled

M. BrachialisÖverarmsmuskelnFlekterar i armbågen. Se övningen Stående bicepscurls...
M. BrachioradialisArmstrålbensmuskelnFlekterar i armbågen. Kan både pronera och supinera beroende på utgångsläge. Se övningen Hammarcurls...
M. Supinator-Supinerar underarmen.
M. Pronator teres-Pronerar underarmen.
M. Pronator quadratus-Pronerar underarmen.

Muskler som påverkar underarm och handled

M. Extensor digitorumFingersträckarenExtenderar fingrarna samt extenderar och ulnardevierar i handleden.
M. Extensor carpi radialis longus och brevisDen långa och den korta radiala handledssträckarenExtenderar och radialdevierar i handleden. Se övningen Omvända handledscurls...
M. Extensor carpi ulnarisUlnara handledssträckarenExtenderar och ulnardevierar i handleden.
M. Flexor digitorum superficalisDen ytliga fingerböjarenFlekterar i armbåge och fingrar. Flekterar och ulnardevierar i handleden.
M. Flexor carpi radialisRadiala handledsböjarenFlekterar i armbåge och i handled samt radialdevierar i handled. Se övningen Handledscurls med...
M. Flexor carpi ulnarisUlnara handledsböjarenFlekterar och ulnardevierar i handled.

Muskler som enbart passerar höftled

M. Gluteus maximusStora sätesmuskelnExtenderar i höft och utåtroterar låret. Se övningen Rumplyft i Belly...
M. Gluteus mediusMellersta sätesmuskelnDeltar i alla rörelser i höftleden förutom i adduktion. Är framförallt en abduktor- muskel. Se övningen Utsida...
M. Gluteus minimusLilla sätesmuskelnSamma som M. Gluteus medius. Båda musklerna är aktiva i gång samt stabiliserar i bäckenet. Se övningen Stående hikelyft.
M. PectineusKammuskelnAdducerar, flekterar och utåtroterar i höften. Se övningen Insida lårdrag...
M. Adductor brevisKorta inåtförarenAdducerar och utåtroterar i höften. Se övningen Insida...
M. Adductor longusLånga utåtförarenAdducerar i höften. Se övningen Insida benpress +...
M. Adductor magnusStora inåtförarenAdducerar och kan även extendera och inåtrotera i höftleden. Se övningen Insida benlyft...
M. Psoas major (bildar tillsammans med M. Iliacus M. Iliopsoas)Stora ländmuskelnFlekterar i höftleden. Utåtroterar benet och kan även flektera ryggraden åt sidan. Se övningen Knälyft i...
M. Iliacus (bildar tillsammans med M. Psoas major M. Iliopsoas)TarmbensmuskelnFlekterar i höftleden. Utåtroterar benet och kan även flektera ryggraden åt sidan. Se övningen Knälyft i...

Muskler som passerar både knä- och höftled

M. Rectus femoris (Ingår i M. Quadriceps femoris)Raka lårmuskelnFlekterar i höft och extenderar i knä. Se övningen Höftdrag...
M. GracilisSmala lårmuskelnAdducerar i höft samt flekterar och inåtroterar i knä. Se övningen Insida lårdrag...
M. Tensor fasciae lataeLårfascians spännareFlekterar och abducerar i höft samt extenderar i knä. Se övningen Utsida höftdrag...
M. Biceps femorisTvåhövdade lårmuskelnExtenderar i höft. Flekterar och utåtroterar i knä. Se övningen Baksida lårcurl...
M. SemitendinosusHalvseniga muskelnExtenderar i höft. Flekterar och inåtroterar i knä. Se övningen Raka marklyft på...
M. SemimembranosusHalvhinniga muskelnExtenderar i höft. Flekterar och inåtroterar i knä. Se övningen Baksida lårcurl i...
M. SartoriusSkräddarmuskelnFlekterar, abducerar och utåtroterar i höft. Flekterar och inåtroterar i knä.

Muskler som enbart passerar knäled

M. Vastus medialisVidsträckta inre lårmuskeln*
M. Vastus intermediusVidsträckta mellersta lårmuskeln*
M. Vastus lateralisVidsträckta yttre lårmuskeln*

* Tillsammans med M. Rectus femoris bildar dessa muskler Quadriceps femoris (den fyrhövdade lårmuskeln). Vastusmusklerna extenderar i knä. Rectus femoris flekterar dessutom i höft. Se övningen Benspark i maskin.

Muskeln som passerar både knä- och fotled

M. Gastrocnemius (bildar tillsammans med M. Soleus, M. Triceps Surae)TvillingvadmuskelnFlekterar i knä och plantarflekterar fotled. Se övningen Vadhävningar...

Muskler som enbart passerar fotled

M. Soleus (bildar tillsammans med M. Gastrocnemius, M. Triceps Surae)FlundramuskelnPlantarflekterar i fotleden. Se övningen Vadpress sittandes i maskin.
M. Tibialis anteriorFrämre skenbensmuskelnDorsalflekterar och supinerar i fotleden. Se övningen Fotböjarlyft med kompis.
M. Extensor hallucis longusLånga stortåsträckarenDorsalflekterar och pronerar i fotleden samt extenderar (upp mot taket) stortån.
M. Extensor digitorum longusLånga tåsträckarenDorsalflekterar och pronerar i fotleden samt extenderar tårna. Se övningen Fotböjarlyft med kompis.
M. Fibularis longusLånga vadbensmuskelnBygger upp fotvalvet, plantarflekter och pronerar i fotleden. Se övningen Vadpress med kompis på rygg.
M. Fibularis brevisKorta vadbensmuskelnPlantarflekterar och pronerar i fotleden. Se övningen Vadpress med kompis på rygg.
M. Flexor hallucis longusLånga stortåböjarenPlantarflekterar och supinerar i fotled samt flekterar i stortån.
M. Flexor digitorum longusLånga tåböjarenPlantarflekterar och supinerar i fotleden samt flekterar tårna.
M. Tibialis posteriorBakre skenbensmuskelnPlantarflekterar och supinerar i fotled. Se övningen Vadpress med kompis på rygg.

Bålens muskler

M. Erector spinae (samlingsnamn för 8 olika muskler)RyggmusklernaExtenderar, roterar, sidoböjer och stabiliserar ryggen. Se övningen Ryggresning i Belly...
M. Rectus abdominisRaka bukmuskelnFlexerar ryggen. Se övningen Situps i Belly/Back-ställning.
M. Obliiqus externus abdominisYttre sneda bukmuskelnFlexerar, sidoböjer och roterar ryggen. Se övningen Sneda situps...
M. Obliiqus internus abdominisInre sneda bukmuskelnFlexerar ryggen, roterar bålen och eleverar höften . Se övningen Bäckenrotationer med viktbälte
M. Quadratus lumborumFyrkantiga ländryggsmuskelnSidoböjer ryggen. Se övningen Sneda ryggresningar med...
M. Transversus abdominisDen tvärgående bukmuskelnDrar in magen och ökar buktrycket. T.ex. buktrycket i övningen Benböj fram.

Referenser

Bojsen-Möller, F. (2000). Rörelseapparatens anatomi. Stockholm: Liber.

Wirhed, R. (1984). Anatomi och rörelselära inom idrotten. Harpoon Publications AB.

Gillade du den här artikeln?

Då får du gärna rekommendera den till andra genom att dela "Musklernas namn och funktioner" på Facebook eller Twitter.